zondag 29 april 2012

De brief


Monoloog op de vroege morgen. Voordoek hoog, pastel verlichting, bed, nachtkastje met telefoon, omgevallen dienblad. Brandwacht en inspiciënt in de coulissen.

"Met Jan Cees, goedemorgen. Ja, ik heb mijn eitje op bed al gehad, dank je".
"Wat zeg je me nu, is de BRIEF niet aangekomen? Hoezo, weggeraakt bij de sortering, daar hebben we TNT-post of hoe heten die tegenwoordig toch voor?"
"Oh de posttrein liep uit de wissel, stroomstoring". "Pro-Rail? Eneco? NS? KPN?"


"Ik stel voor dat we tijdens de intermissie de privatisering van al die falende semi-overheidsbedrijven maar weer terugdraaien.
Meteen de bonussen claimen en die gebruiken om die één miljard boete te betalen."

"Ik zie daar een mooie taak voor Bernard Wientjes. Wil jij hem vast polsen? Dat is in ieder geval een man met bedrijfservaring." "En ook zeer bekwaam".

"Hebben ze al gebeld?"


"Met de NOS? Goedenmorgen, met Rinnooy Kan van D66. Het is wel vroeg vandaag. maar ik wil u laten weten dat ik beschikbaar ben."      ..... "??"
"Jaja, voor het nieuwe kabinet. We moeten nog winnen, maar ze mogen me alles vragen.""Als scheidend voorzitter van de SR en aanstaand voorzitter van de raad van commissarissen van de Nederlandse Bank vind ik mezelf een zeer bekwame kandidaat, al zegt ik het zelf."

Heeft in zijn werkzame leven nog nooit achter de toonbank gestaan, is met een gouden lepeltje als wiskundige door topfuncties heengerold. Een man van het volk. Werd door de Volkskrant in 3 opeenvolgende jaren uitgeroepen tot de invloedrijkste man van Nederland.

Vogeltjes die vroeg zingen zijn voor de poes (volkswijsheid)


vrijdag 27 april 2012

Nu even niet (nagekomen bestelling)

"Ja hallo, met Mark uit Holland. Mijn kabinet is omgevallen en nu liggen de papieren een beetje over de vloer. Wij doen het even anders."
Dat had hij ook kunnen doen, mét de mededeling dat het allemaal wat langer ging duren. En dat hij die boete met belangstelling tegemoet zag, dan zou hij dat wel met de volksvertegenwoordiging bespreken. Of ze het konden missen.
Tenslotte zijn kabinet en zijn kamer.

Ik moet nog zien of er een miljard boete was uitgedeeld. Pure bluf en daar heb je dus een bluffer voor nodig om dat af te wenden.
Onderwijl heeft een ad hoc coalitie de plannen voor 2013 vastgelegd. Die vallen dus niet terug te draaien, want dan gaat de Commissie weer dreigen. Benieuwd naar de verkiezingsslogans. Een combinatie PvdA/SP/PVV is niet ondenkbaar, met dank aan bedrogen kiezers.

De toespraak die Jan Cees gisteravond gaf in de Kamer had een vals ondertoontje. Die toon en galm deed me denken aan een overwinningsspeech, die in deemoed wordt uitgesproken. Zalvend en pluimen instekend, en intussen te denken geven over de behaalde resultaten.

Er bleef een vreemde smaak achter, niet verhuld door de quasi-euforie die er heerste bij de Kunduzgang..
Pechtold en Sap worden de nieuwe mikpunten. Slob knikt en zoekt hulp bij van der Staaij. Verhagen vliegt met Wilders een stukje mee naar New York en Bleker heeft het boek over 1,5 jaar falen in een stoffig hoekje gelegd. 
Het grote opschudden is begonnen.

En niemand die het nog heeft over de 9 euro receptkosten. Die komen straks gewoon uit de hoge hoed. Uit die 875 miljoen die nog bezuinigd/weggehaald moeten worden in het ongespecificeerde lijstje van JC.

Zwakke knietjes

Zeg schat, er lag vanmorgen  een acceptgiro van ene van Rompuy uit Brussel op de mat.
Hij komt een kleine 7% tekort op zijn begroting voor volgend jaar en wil een nieuwe bijdrage voor zijn fonds.

Kunnen we dat missen? Hij heeft een probleem met een nullijn en wij hebben toch geld zat over door de bezuiniging op de zorg.
Hij bedankt ons alvast voor onze geweldige inzet en volgzaamheid, we zijn een voorbeeld voor Europa. En Griekenland.

woensdag 25 april 2012

Pasfoto

In Heerhugowaard was een paar jaar geleden ophef over de pandgestapo van de sociale dienst die klakkeloos binnenviel bij mensen om tandenborstels en toetjes te tellen. Ze werden teruggefloten door de Nationale Ombudsman, maar waren te beroerd om toe te geven dat ze op een verkeerde manier naar de letter van de wet hadden gehandeld.

En dan lezen we op Kleintje Muurkrant dat diverse gemeenten,  waaronder Heerhugowaard,  bedrijven blijken in te huren die met fotoherkenningsapparatuur op internet bijstandsgerechtigden proberen op te sporen die iets doen waarvoor ze geen toestemming hebben.

De betrokken gemeenten leveren van een bepaalde persoon pasfoto’s en ook foto’s die door de sociale recherche zijn gemaakt, waarmee vervolgens met fotoherkenningssoftware op internet gespeurd kan worden naar foto’s waar de betrokkene op staat. En zijn eventuele partner. Twee tandenborstels, weet u nog?


Die internetfoto’s onderzoekt men vervolgens nauwkeurig, waarbij wordt nagegaan bij welke activiteiten de foto’s werden gemaakt.
Diverse gemeenten hebben een project uitgevoerd waarbij bijstandsgerechtigden werden herkend op vakantiefoto’s op o.a. Facebook.
Men ging daarbij na of die betrokkenen wel aan de gemeente om toestemming hadden gevraagd om op vakantie te mogen gaan.

Voor de herkenning is het niet nodig dat bij de foto ook de naam van de betrokkene staat vermeld. De software matcht automatisch een internetfoto met de foto van die de gemeente aan het bedrijf heeft verstrekt. Identiek aan het systeem dat in het openbaar vervoer wordt gebruikt.

Dat impliceert dat er een continue controle bestaat op de zogeheten persoonlijke en beschermde pagina's van uw sociale media. Verbaast me niets.
Het is nog steeds onbegrijpelijk dat mensen nog steeds hun hele hebben en houden op internet gooien zonder te beseffen dat Big Brother al in 1984 overging op computers i.p.v. een ijzeren kaartenbak.

Ik ken een demissionair minister die hier een harde plasser van krijgt.
Kijk mams, zonder handen.

Spreadsheet


De uitleg van de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Rutte geven me toch te denken, speciaal voor wat betreft de receptbijdrage van 9 euro.


Wanneer ik de toelichting bij de spreadsheet lees ontgaat me de finesse.
Je betaalt 9 euro per recept(regel). Wattisdatdan? Iemand die 6 medicijnen slikt heeft dus per maand 6 receptregels neem ik aan; dat is 54 euro afrekenen bij de apotheek, cash.

klik voor groot
Dat tikt snel aan, in 12 maanden tijd zijn dat 72 receptregels tot een maximum van 380 euro. Een beetje chronisch zieke zit daar al snel aan. Boven het verplichte eigen risico van 250 euro, de verhoogde premie en het uitgeklede basispakket.

Als het medicijn goedkoper is dan het originele kost het eventueel minder - maar we krijgen allemaal al vervangers uit verre landen als Cyprus of India; gaat de apotheek dan naar rato 8,16 aanslaan of 4,50?
Dat wordt een grote administratieve hobbel die zich eigent voor creatief boekhouden. Bij de apotheek en bij de verzekeraar. Want dat geld moet uiteindelijk naar de staat, na aftrek van de kosten.

En wat te doen met een medicijn van 9,15 per potje. 9 euro toeslag rekenen ? De administratie kost meer. En wie gaat dat bijhouden? De zorgverzekeraar, die nog meer administratie gaat voeren. Wég afdracht naar Cees-Jan, kassa voor de verzekeraar.

Ik besef dat die Velthuijsen met het handje dat zelf niet heeft bedacht; dat moeten een paar wrokkige topambtenaren zijn op het ministerie.

Kunnen we niet regelen dat bij wisseling van de regering er ook een wisseling van ambtenaren plaats vindt? Die nu blijven zitten en hun eigen plannen uitvoeren.

In gedachten zie ik die ambtenaren in inter-ministerie overleg nadenken over te nemen maatregelen ten goede of ten kwade, in een rood-roze fitnesszaal, op zachte kussens en een goeroe in maillot.

Ik ben benieuwd welke fractiespecialist gezondheid eens gaat rekenen, want voorlopig is de maatregel nog niet controversieel gemaakt; wat dit kabinet er nog kan doordrukken met behulp van de schaduwspringers zal het niet laten.

Leg me nog maar eens uit wat het bijbetalen door de burger voor effect heeft op minder uitgeven door de staat. Vestzak-broekzak heet dat, rondpompen van dezelfde euro. En van die ene euro had de burger beleg op zijn brood kunnen kopen.

Denk daar maar aan als u vanwege het landsbelang op het Malieveld staat, met uw hoedje, uw vlaggetje en uw toeter. Want wie genaaid wordt wil gezoend worden.

maandag 23 april 2012

Zie je wel

Dat was nu wishful thinking afgelopen zaterdag op mijn blog. Ik haalde de moeder van Maarten 't Hart aan en prompt zakt het kabinet in het afvoerputje.

En allemaal roepen dat 7 weken achterkamertjesoverleg beter was dan open overleggen met de oppositie, want zij wisten wat goed voor ons was. Mooie straaljagers en BTW-verhoging. Korten en binnenhalen.Ik begrijp nog steeds niet wat belastingverhoging met uitgaven beperken te maken heeft. Net zo min als het doordrukken van dure projecten waar niemand op zit te wachten. Het ging zo goed zeggen de demissionaire bewindslieden en je proeft de tegenzin om weg te gaan.
Het liefst blijven ze nog heel lang demissionair, verkiezingen na de herfstvakantie zouden de gelegenheid geven om hun plannen door te drukken, In het landsbelang.

En dan zo'n prominent lid uit Limburg in het Journaal: "Limburg is het CDA".
De man beseft niet wat een prominent lid is. Als ik het woord hoor of lees moet ik altijd aan iets anders denken.

A dirty mind is a joy forever.


zaterdag 21 april 2012

Henk doet het weer, meester.

 "Vort ermee", zei mijn  moeder dan."  Maarten 't Hart - Verlovingstijd

Zo langzamerhand begint Henk Kamp op dat pestkereltje te lijken op school. Altijd bereid om het schoolbord schoon te vegen en nieuwe dingen op te schrijven als het vorige plannetje niet gelukt is.
Begerig om bij de grote jongens te willen horen die de bibliotheek mogen beheren en die het klassenboek bijhouden. Is er als eerste bij om snel de gemaakte repetities van je lessenaar te grissen en aan de meester te geven. .

Want wat lazen we vandaag in de courant? "De vakcentrales FNV, CNV en MHP zijn fel tegen de plannen van minister Kamp van Sociale Zaken om mensen met flexibele contracten en werklozen voortaan minder lang een Ziektewetuitkering te geven. Met dat voorstel wil minister Kamp zieke werknemers snel weer aan het werk krijgen."

Slimme Henkie heeft een nieuw plan. Naast het korten en dwingen van bijstandsgerechtigden ziet hij nu brood in het snel genezen van zieke werknemers. Niet door arbeidsvoorwaarden en CAO's te verbeteren, maar door ongegeneerd de uitkering tijdens ziekte te bekorten.

Wie in vaste dienst is heeft niets te vrezen, want de werkgever betaalt gedurende minimaal een jaar, maar ieder ander valt in de handen van onze socio-rechercheur. Die krijgt zo de kans om weer ordinair te bezuinigen.

Bo blijft van mening dat zowel Bruin 1 en als Rutte 1 foutieve termen zijn. Dat 1 impliceert dat er een 2e zou komen, maar dat moeten we niet willen, om een bekende kreet te gebruiken. Gewoon inpakken en wegwezen, zo snel mogelijk. Werk zoeken.


dinsdag 17 april 2012

Overleg

Het CDA gaat haar achterban betrekken bij een eventueel Catshuisakkoord. Dat schrijf het NRC Handelsblad op 17 april.

Hoi, Bo hier.
Dat gaat niet lukken Maxime. Voordat jij in zes zaterdagen je leden hebt geconsulteerd zul je eerst de knelpunten bekend moeten maken.
En dan zitten we al op bijna in het zomerreces en dat is heilig.
Dat kun je je kamerfractieleden niet aandoen, want dat zijn degenen die de discussies gaan voeren namens jou.
Nee, het gaat niet lukken, tenzij je Blondy nu meteen zijn zin gaat geven.
Dan regelt Mark  voor jou een leuke job op een ambassade, want de verkiezingen gaan jullie dan wel geheid verliezen. Ondanks zijn jongenslach.

altijd blijven lachenBromsnor

Agent Kneep, er is een melding binnengekomen van een juwelier die al 13 keer is overvallen. Wij denken er over om u met een collega daar undercover te laten surveilleren.
Nou nee, inspecteur, veel te ingewikkeld en gevaarlijk, zonder kogelwerend vest mag ik dat niet doen van de CAO. Regeltjes, niet mijn schuld.


Ga dan maar even iemand arresteren die een 2-jarig kind heeft geïnfecteerd met een SOA.
Nou nee, want de rechter gaat toch weer zeggen dat het niet aantoonbaar door de verdachte zal zijn veroorzaakt, nutteloos dus.
Maar hij kreeg wel 6 maanden cel voor seks met 2 meisjes van 12 en 13.

Nou daar zal die Keith B. van opkijken met die eis van 8 jaar.
Ja, maar dat was met onder zijn hoede gestelden.
En die met dat kleine meisje dan?
Dat ligt anders, dat was een kind van een vriendin.

Er ligt anders nog een melding over 2 personen op een scooter die zich verdacht gedragen bij een patazaak. De bestuurder heeft een blauw jack aan.
Nou nee, daar zit een bontkraag aan  vast. En in West gaat dat fout. Dan moet ik een steekvest aan - die zijn te zwaar om langer dan 1 uur aan te hebben.
Dat gaat problemen geven met de OR  en de ARBO.

Ga dan maar in burger over het Damrak zakkenrollers vangen, dat moet toch wel lukken?
Nou nee, dat is veel te eng, daar zitten ongewassen figuren bij. Dat is loopwerk, daar ben ik veel te zwaar voor, dat verhult geen uniform of spijkerbroek.

Vooruit, ga dan maar preventief deze potentiële lichtjesgooiers en schreeuwers opruimen oppakken, met z'n drieën, lukt dat denk je?
Ja appeltje, eitje, die gaan niet weten wat ze overkomt.

Bo is overigens van mening dat zijn overgrootooms het beter deden. Die hadden een snor en koperen knopen. Gezag en een sabel.

zondag 15 april 2012

Europese films

Dit introductiefilmpje doet aan blote schouders. U kunt het overslaan, al is het uitgebracht door het Europese Fonds voor de film. Niet zeuren achteraf, brand is erger.

Deze week heb ik bij het opruimen van de externe schijf nog twee films gebrand, die tot mijn favorieten behoren.
Ik zag ze voor het eerst in de Uitkijk in Amsterdam, de tijd van de nouvelle vague.

A bout de souffle van Jean-Luc Godard met Jean Seberg en Jean-Paul Belmondo.
en Phaedra van Jules Dassin met Melina Mercouri en Anthony Perkins.
Met een trieste afloop, dat wel, maar mooi. De acteurs (m/v), de auto's (Triumph, Jaguar, Aston-Martin) en natuurlijk de muziek van Miles Davis en Mikis Theodorakis.

Agapi Mou van Mercouri of All Blues van Miles Davis, op Spotify en op Youtube.
L'ascenseur pour l échafaud was een van mijn eerste LP's en heb ik nog steeds.

Ik doe er een visueel linkje bij voor het gemak.de muziek: Agapi MouDe laatste link is een beetje kort, helaas. De film is beter. Rijd voorzichtig.

zaterdag 14 april 2012

Muziek

Op verloren momenten kijk ik wel eens op blip.fm om te zien wat voor lekkere muziek er rondzweeft bij mijn favoriete dj's. Via DesertLily deze van Bram.
Voor bij de ochtendkoffie.
Een fluit, saxofoon, doet me aan een andere band denken, even kwijt.
Ochtendpost

Recent was iemand z'n hele blog kwijt, er werd gemigreerd van server (merk onbekend).
Ik signaleerde het al eerder bij een ander geval: maak een backup van je blog, op je eigen pc.
Desnoods gebruik je pdfmyurl of bewaar je je concepten.


Behalve weg (heel erg) is bijna een jaar hangen tussen twee servers ook erg. Dat schijnt nog steeds niet opgelost te zijn. Je zal als docent of cursusleider maar je studieprogramma vie een website beheren. Is voorgekomen en het had de nodige consequenties (oudere spelling, mooi).

Sommigen weerstaan die ellende en beginnen gewoon opnieuw en zetten daarmee ongewild een schuin streepje voor 'break'. Want wie gaat er nu nog blogs van twee jaar geleden lezen?

Dan kun je er beter een bundeltje in kleine oplage van maken. Leuk voor de kinderen, als je er niet meer bent.

vrijdag 13 april 2012

Poezenblogje

De laatste dagen heb ik meegekeken bij Claar over het vertrek van PoesKees naar de poezenhemel.
Het kwam me als voormalig bezitter van de katten Gompie, Poes, duo Teddy en Tommie, en Moppie bekend voor, een kat die zijn einde voelt naderen en dan vertrekt naar een stille plek.

Ook zonder dat de heren doodgingen gaven ze soms onrust. Een paar dagen wegblijven (of langer) terwijl het hoost van de regen, ze deden maar wat. Ze luisterden allemaal naar de naam Moen, gemakkelijk bij het roepen. Tikken met je nagels op de ruit hielp ook.

Moppie liep 's avonds altijd mee als we een rondje voor het slapen maakten (toen was er nog geen P&W) en ze konden allemaal apporteren.
Opgevoed als hond (een Duitse herder gehad) en wat is leuker voor een kat dan twee trappen opstormen vanuit de tuin en de gevangen muis naast de bureaustoel neerleggen. Niet de speelmuis dit keer.
Normaal lag het gevangen spul onder de blauwspar in de tuin en de kat in de bloempot.

Er is geen foto van maar Moppie was degene die heel graag op mijn borst sliep als ik op de bank de krant las. Val je samen in slaap, snor aan snor.
U begrijpt natuurlijk wel dat wij diverse keren naar de musical Cats zijn geweest. Nee, niet met de kat.

Verder zal ik u niet lastig vallen met de details, u heeft vast een slimmere kat, of een die ook een aanloop neemt en dan in een lege schoenendoos over de plavuizen schuift. Ik bedoel maar.

Een natte poes die komt klagen dat het luikje dicht was terwijl het regende. Rechtop tegen het raam van de tuindeur en die dan beledigd wacht tot je een handdoek hebt gepakt. Daar kan niets tegenop.

Liedje voor Claar (volg haar, je kunt er niet reageren, dat dan weer niet)en voor jullie
donderdag 12 april 2012

Android


Mijn Nvsbl tabletje was even uit logeren bij de Carrefour voor reparatie en na gebluft te hebben dat er was gebeld kreeg ik hem na 6 weken weer terug met werkend aan/uit knopje.

En met verassingen: sommige appjes waren weg, foetsj. Eerst verdacht ik de reparateur die als proef foto's van de kerstvakantie met zijn vrouw in de fotogalerij had gezet (zeer nette, met wel 80 foto's van palmbomen op Gran Canaria), maar een bookreader was onvindbaar, evenals Angry Birds én mijn favoriete browser Dolphin HD.
De boeken stonden op mijn SD-kaartje en dat lag op mijn bureau. Safety first.

Internet en AndroidMarket heb ik bezocht en wat blijkt: de boel is hernoemd naar Play Google of zoiets. Als ik inlog (dat moet, niets blijft geheim) zegt de site dat mijn Android niet geschikt is voor de toepassing.
Google heeft de geschikte apparaten gespecificeerd en daar staat Nvsbl niet tussen.
De reden, lees ik op de ?-pagina kan zijn dat het merk niet is meegetransfereerd naar de nieuwe opzet. Leuk, simpatico.

Ik wilde Dolphin terug, want dat is een heel prettige browser, met vingertekens vegen om te schakelen, een G tekenen betekent Google, een liggende V tekenen betekent afhankelijk van de richting terug, omhoog etc.
En met het scherm naar rechts schuiven leg je de favorieten bloot.
Ik bedoel maar, niets mikken met een dikke vingertop op kleine icoontjes. Een aanrader.

Gelukkig lees ik wat Spaans, want Nvsbl bracht het eerste Androidtablet in Spanje, en op hun forum vond ik het alternatief Applanet. Die trekken zich er niets van aan of je een verouderde androidversie hebt, of een i-dingetje, zien is downlaoden zonder vragen of waarschuwingen. In het Engels. Hebbes.
En uiteraard ben ik blij dat ik weer verder kan grasduinen in mijn boekjes. Jef Geeraerts en Johan Fabricius (de jonge), net gedownload via iTorrent.

Dus Facebook heeft Instagram, Twitter heeft Posterous en Google is met zijn Play Market eigenaar geworden van Android Market. Dat wordt betalen straks, of veel reclame..

Ter overname zijn nog altijd Pinterest (duurt geen jaar), Picplz en Skylin.es .Let maar op.

A propos Facebook: ik had de screenshot nog liggen waarin L'origine du monde van Courbet als aanstootgevend werd beoordeeld.


Ik zou maar uitkijken met al die Instagrammetjes uploaden.

woensdag 11 april 2012

Ineens


Daar word je niet vrolijk van

In een blogje van 14 dagen geleden hierr schreef ik over de prijsaanpassingen van onze nationale chartermaatschappij Transmaffia.
Voor de ongelovigen, het kan dus echt,  want deze week verscheen de klapper van de maand: op en neer naar Nederland of andersom voor € 99
 .

Omboeken kan uiteraard tegen een kleine vergoeding, maar de hoogste prijs blijft van toepassing. Voordat u suggesties gaat doen.
In september ga ik nog een keer, want dan word ik waarschijnlijk opnieuw opa. Ik wacht wel tot het laatste moment.
Gelukkig schijnt hier de zon en wordt het vandaag 22º C.vrijdag 6 april 2012

Wie zwijgt stemt toe

Vorige week was er een oud-politieman in een uitzending van Andere Tijden over de 2e Wereldoorlog.
Hij voelde zich betrokken omdat bij het ophalen van een Joods gezin hij het dochtertje van 10 hielp bij het onderbrengen van de kat, de salamander, de kikker, de goudvis en de parkiet.

Het meisje droogde haar tranen en zwaaide dankbaar naar hem toen ze met haar ouders in de overvalwagen werd afgevoerd. Zei hij. Je zag haar huppelen...
Afsluitend was zijn antwoord dat hij niet had meegewerkt, maar er zogezegd bij had gestaan en er naar had gekeken. Hij voerde alleen maar de wet uit, want de Koningin had haar ambtenaren vanuit Londen gewezen op hun plicht om hun werk te blijven doen en te gehoorzamen aan het gezag.

Ik moest er aan denken toen ik gisteravond Harer Majesteits Minister van Sociale Zaken zag bij P&W. Zum kotzen, zeggen ze bij de buren. Een doorduwmonoloog tegen wethouder Lodewijk Asscher uit Amsterdam, wat een debat had moeten zijn..
Gewoon doorlullen, door de woorden van de ander heen, dat hebben ze in Den Haag goed geleerd bij de mediatraining. Met een fatsoensmondje de engste dingen zeggen

Volgens Kamp valt een stage voor een scholier onder 'arbeid verrichten' en dat is verboden voor mensen zonder verblijfsvergunning. De Raad van State oordeelde eergisteren nog dat een stagiair die drie weken stage had gelopen waarvoor hij geen financiële vergoeding kreeg, geen arbeid had verricht. Het stagebedrijf was dus niet strafbaar.

Ik noteerde:
'Je kunt ze dat niet toestaan, dan gaan ze niet weg, Het blijven sowieso (tuit het Twentse mondje) tweederangs burgers. En stage is geen leren maar arbeid.'
'De wet is de wet, die moet uitgevoerd worden volgens de letter, ook als de Raad van State anders oordeelt. Dat is tenslotte maar een bestuursrechter. De rechter kan alleen oordelen over wat hem voorgelegd wordt, maar wij zijn de uitvoerders van de wetten en die gaan we niet interpreteren. Je bent illegaal, je moet weg.'

'Stel je voor dat iedereen de rechter inroept als men het niet eens is met de regering. Dan wordt het een zooitje.'

Dat ziet Henk goed, weerstand is de uiting van morrend volk in onvrede met wetten en haar uitvoerders.

'Wat die illegale kinderen moeten doen is hun ouders ophalen en met ze weggaan uit Nederland'. Hier valt het masker. 'Mijn Sociale opsporingsdiensten worden anders op hun spoor gezet. Je bent illegaal en je moet weg.'

Ja daar hebben wij Nederlanders wel ervaring mee, opsporen en wegsturen.

Wilders is er niets bij, Kamp zit of bij de verkeerde club of hij solliciteert naar de job van collega Leers, als die straks verdwijnt. Immi- en emigratie past beter bij deze Fiod-ambtenaar.

Het menselijke in deze trekpop is vergeten bij de montage. Het zal je gebeuren dat hij in staat zou worden gebracht om andere wetten uit te voeren of daar zich volgens de letter aan zou houden. Iets met Befehl ist Befehl, en Henk voert het uit.

Als ik vroeger in een gesprek de aandacht van de toehoorder verloor, zei ik in dezelfde toon: "de Chinezen zijn ons land binnengevallen en je moet morgen je onderbroek inleveren, wist je dat?'
Het antwoord was vaak: 'Jaja, maar laat me even mijn zin afmaken'.

Heb ik me weer boos gemaakt om die engnek. De derde keer al. Je zou er het Socialistisch Strijdlied van gaan spelen op deze Goede Vrijdag. Er worden handen gewassen vandaag. In onschuld.


donderdag 5 april 2012

Seider

‘Volgend jaar in Jeruzalem’, klinkt het komende Pesach aan het eind van de avond aan alle Seidertafels. Morgen is de eerste seideravond van dit jaar.Ik kwam er op omdat ik een tijd geleden een stuk had gelezen over het Joods monument op internet. Daar kun je een adres intikken en zien welk Joods gezin er in de oorlog woonde. En daar vandaan vertrok naar Westerbork en uiteindelijk naar de vernietiging.
Zoals het gezin van Mozes en Sara Vogel.

Ik tikte mijn geboortestraat in en vond op een paar passen van mijn ouderlijk huis het adres Lange Leidsedwarsstraat 37 III , waar het gezin van Mozes Vogel woonde. monument

Zij hadden tot in de oorlog een bloemenstal op het Leidseplein, bij de tramhalte van de Stadsschouwbrg.
In de nazomer van 1942 eindigde hun leven in Auschwitz. Het zijn degenen waarvan je op de juiste dag de naam schrijft, zodat ze verder leven. Dat kan met Pesach, dat kan op 4 mei. Het kan altijd, als het maar niet vergeten wordt.


Op de website van de stichting Urk in oorlogstijd Urk staat een verhaal over de Stolpersteine, breed bekend in Duitsland en helaas een stuk minder in Nederland.
Lees en leer.

En lees over de geschiedenis van de joodse familie Kropveld die op Urk woonde.
Het boek over hen (in pdf-vorm) van ds. J. van Slooten vindt u onderaan de bladzijde van de bovenstaande Urk-link, rechtstreeks linken werkte niet..

Ik wens u een goede Paasweek.


Roze water

Het zijn de dagen van Judas en Quisling, spin en web. De Paasweek.

Daar hadden we iemand die last had van een nieuw aangeschoven fractielid. Slecht voor de imaazje.
Hoe kom je daar van af? Door een reporter van een bevriende omroep een interview a la Rutger te laten doen.
De nieuweling is mediatrained en weet hoe de plopkap van PowNews er uit ziet. Ook die van de bevriende omroep kent hij, en dus mag hij er op vertrouwen dat domme uitspraken geknipt zullen worden. Rood is niet roze.Niet dus. Lulletje radioman ('dat is het enige dat ik kan') lacht zich rot en roept samen met de reporter later dat het helemaal niet de bedoeling was om schade te berokkenen. Als ze dat geweten hadden, het was slechts onschuldige spielerei. Ja hoor.
Van je vrienden van de omroep moet je het hebben..Gieltje

Bezorgd

Bij het nieuws van gisteren (uit de kattenbak): "na een kort geding over het scheiden der wegen weet je zeker dat je naam op straat ligt."


Proloog en introductie van een eenakter. Plaats van handeling een modern ingerichte kantoorreceptie.
Belichting goud, 3 gele pipo's, 1 spot oranje op achtergrond gericht (foto oprichters).
Opkomst via 2e zijdeur rechts.

'Goedemorgen receptioniste, ik ben van de buren hiernaast. Ik heb een klacht. Mag ik de directrice spreken?'
"Wat is uw klacht?"
'Nou, ik zie vanaf mijn werkplek dat er iemand op uw kantoor met zijn potloodje speelt terwijl hij blote plaatjes kijkt op zijn laptopje.'
"Ach jee, heeft u dat echt gezien?"
'Jazeker, ik zie dat staand op mijn bureaudraaistoel, ondersteund door een collega.
Als ik mij dan aan de rand van het bovenschuifraam optrek en mijn hoofd naar buiten steek, mijn nek net niet verdraaiend, dan zie ik het gebeuren.'
"En dat was vanmorgen?"
'Nee, het gebeurt al veel langer; waar je al niet mee geconfronteerd wordt heden ten dage,  Sodom en Gomorra lijkt het wel.'
"Ik zal het aan de directrice doorgeven, die weet er wel raad mee."
 >Doek en brandscherm<

Never put your pen in the company's ink. (van den Boogaard)